Heeft straling invloed op de natuur? Stralingsbewust Zeist organiseert op dins­dag 23 mei een thema-avond “Stralingsrisico’s: de gevolgen voor flora en fauna” in het Torenlaan Theater. Zeistermagazine vroeg de spreekster waar ze zich zorgen over maakt.Lees meer... 

Een normale marathon lopen valt veel mensen al zwaar, maar Martijn en Matthias doen er nog een schepje bovenop. De ambulancebroeders uit Zeist gaan de 42,2 kilometer afleg­gen met een brancard in hun handen. Ze wil­len hiermee geld inzamelen voor het goede doel.

Met het doel om dagbesteding en creatieve dagbesteding te bieden aan haar cliënten begon Abrona lang geleden met Abrona Kunst, Lunch en Cadeau aan de Montaubanstraat. De zaak heet nu Bij Johan­nes, maar het doel is nog steeds hetzelfde.

Zeg je in deze provincie biodiversiteit, dan zeg je Vliegbasis Soesterberg. In het kader van de internationale ­dag van de biodiversiteit organiseert natuurvereniging KNNV op zater­dag 27 mei een vogelexcursie en een rondleiding ecologie op de Vliegbasis.

Wat te doen met de jaarwis­seling in Zeist? Tim en Hen­nie zijn twee Zeistenaren die plaats namen in het burgerberaad. Mensen met een totaal andere opvatting over hoe Oud en Nieuw zou moeten verlopen zijn met elkaar in gesprek gegaan.Lees meer... 

WijkLeerbedrijf Zeist geeft mensen zonder diploma de kans om zich te ontwikkelen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vorige week maan­dag namen elf deelnemers aan de eenjarige opleiding hun MBO-1 diploma As­sistent Zorg en Dienstverlening in ontvangst.

Iedere laatste donder­dag van de maand is Restaurant Bel­l's een Chil­lcafé. Er hangt een chil­lere sfeer dan normaal omdat de muziek zachter staat en er geen fel­le lichten branden. Perfect voor mensen die minder goed horen of snel overprikkeld zijn, of mensen met hoogsensitiviteit.

"Wat gebeurt er met onze wijk? Wan­neer kun­nen we weer plan­nen voor de toekomst maken?" Bewoners van de Odijkerweg verkeren in onzekerheid nu duidelijk is dat ze straks mid­denin de nieuwe stationswijk wonen. ,,We wil­len zo snel mogelijk perspectief heb­ben".

"Dit is mijn kamer en dit zijn mijn medebewoners". Opgetogen leidt Waleed Hael Abdul zijn bezoek rond in het nieuwe asielzoekerscentrum in Kamp van Zeist. Gisteren was de of­ficiële opening, een half jaar later dan gepland.Lees meer... 

No Internet Connection