Stichting Opvang de Ezelsociëteit bereidt een kort geding voor tegen de directeur. De samenwerking tus­sen die directeur en het bestuur verloopt moeizaam. In minder dan een jaar zouden daarom drie bestuursleden zijn opgestapt.Lees meer... 

Het dreigen van de voetbalbond om uit te Zeist te vertrekken, blijft als een zwaard van Damocles in de lucht hangen vindt NDZ. De lokale politieke partij komt met een plan. Jan Bredius van Nieuws Democratisch Zeist ziet alternatieven.Lees meer... 

De span­ningen rond de ezelopvang in Zeist liepen woensdagochtend zo hoog op dat een aantal vrijwil­ligers zich korte tijd verschanste in de kantine. Ze voelden zich geïntimideerd door een bestuurslid en een advocaat van stichting Opvang De Ezelsociëteit.Lees meer... 

Zeist en de KNVB, de KNVB en Zeist. Voor de voetbal­liefheb­ber zijn de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het voetbalwereldje is 'Zeist' een synoniem voor de voetbalbond, die er sinds 1965 zetelt op een fraaie campus in de bos­sen.Lees meer... 

Tegenstanders van de veelbesproken uitbreiding van de KNVB Campus zijn blij dat de voetbalbond afziet van de plan­nen in Zeist. 'Natuurlijk is dit goed nieuw', zegt Jan Snijders van actiegroep Handen af van onze bomen. Ook Dierentehuis Zeist laat weten verheugd te zijn.

Met drie spandoeken, vier ezels en een stapel handtekeningen meld­den vrijwil­ligers van de ezelopvang in Zeist zich maandagmid­dag op het gemeentehuis in Zeist. ‘De Ezelsociëteit is in nood. Help.’Lees meer... 

De KNVB heeft het uitbreidingsplan voor de KNVB Campus in Zeist terug­getrokken. De voetbalbond heeft dit besloten omdat het gemeentebestuur onder meer heeft aangegeven dat er slechts twee in plaats van vier extra voetbalvelden bij kun­nen komen.Lees meer... 

Het Dierentehuis Zeist blijft zich verzetten tegen de uitbreidingsplan­nen van voetbalbond KVNVB. In het verzet staat het Dierentehuis niet al­leen. Ook de actiegroep ‘Blijf van ons bos af' is teleurgesteld. (met video)

De locatie van Stichting Opvang De Ezelsociëteit is voor onbepaalde tijd gesloten. Er is een vertrouwensbreuk tus­sen bestuur, vrijwil­ligers en de directeur ontstaan. De vrijwil­ligers zijn erg bezorgd over de situatie. Ze noemen de sfeer bedrukt.Lees meer... 

No Internet Connection