Zeistermagazine laat de raadsleden aan het woord. Dit keer: Falco van ’t Riet (GroenLinks): "De omgevingsvisie gaat ook over onze leefomgeving. De natuur heeft zoveel in moeten leveren dat zij er slecht voor staat. Terecht zien inwoners deze trend graag gekeerd."Lees meer... 

De Stichting Europa Oost-Turkistan Educatie Centrum viert dit weekend Oeigoerse kermis. Bij de Oeigoerse moskee aan de Van Reenenweg is is iedereen is welkom voor lekkere hapjes, boeken en snuisterijen. Zater­dag nog tot een uur of 21, zon­dag de hele ­dag van 11 tot 21 uur.

Tijdens de drukbezochte bewonersbijeenkomst in het Walkartkerkje gisteravond bleek dat de voorgenomen opening van een nieuwe discotheek aan de 2e Dorps­straat de gemoederen flink bezig houdt in Zeist.Lees meer... 

Een delegatie van de gemeente Zeist vertrekt morgen naar Berkane, in het noorden van Marokko. Burgemeester Koos Jans­sen ziet het tripje als een goede manier om de band met de Marokkaanse gemeenschap in Zeist te verbeteren.Lees meer... 

Het Burgeramendement over groen in Zeist is unaniem aanvaard door de gemeenteraad van Zeist. De gemeente gaat groene doelstel­lingen per wijk formuleren en bij nieuwe ontwikkelingen wordt er minimaal gestreefd naar behoud van groen en bos.

Koningin Máxima was vandaag in Austerlitz aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over pas­sende zorg en de brug tus­sen formele en informele zorg. Ze werd ontvangen door wethouder Angèle Welting.Lees meer... 

Wat te doen met de jaarwis­seling in Zeist? Tim en Hen­nie zijn twee Zeistenaren die plaats namen in het burgerberaad. Mensen met een totaal andere opvatting over hoe Oud en Nieuw zou moeten verlopen zijn met elkaar in gesprek gegaan.Lees meer... 

Het Burgerberaad Vuurwerk heeft dinsdagavond in de slotbijeenkomst vijf aanbevelingen gedaan voor de volgende jaarwis­seling. Op 22 juni is een Ronde Tafel over het uitkomsten van het Burgerberaad. Daar kun­nen al­le inwoners van Zeist hun zegje doen.Lees meer... 

Leden van de gemeenteraad van Zeist gingen dinsdagavond voor 't eerst in debat over drie burgeramendementen. Duidelijk werd dins­dag al dat geen van de voorstel­len het in de ingediende vorm zal halen. Wethouder Angèle Welting vond ze al­le drie "niet uitvoerbaar".Lees meer... 

No Internet Connection