Zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt viert in december het tienjarig bestaan. Jan Smelik, oprichter en oud-voorzitter, kijkt samen met huidig voorzitter Charles Laurey naar behaalde succes­sen en nieuwe uitdagingen. Austerlitz Zorgt heeft bijna vijfhonderd leden.

Rijkswaterstaat voert van vrij­dag 9 tot maan­dag 12 december diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan de A28 tus­sen knoop­punt Rijnsweerd en Den Dolder. Gele borden ter plaatse geven de omleidingsroutes aan.

Mea Strijker stopt na 35 jaar als verloskundige in Zeist. Met haar zestig jaar is ze te jong om met pensioen te gaan, maar ze is toe aan een pauze om eens goed na te denken over de rest van haar werkzame leven.Lees meer... 

Krant niet ontvangen of liever online lezen? Klik dan hier onder voor de digitale versie van De Nieuwsbode van 87 december 2022. Op de site van De Zeistenaar vind je elke week de digitale Nieuwsbode.

Vanmid­dag om 16 uur is er in het Beauforthuis Austerlitz een Meet & Greet met ezel Lodewijk, die een voettocht maakte van Parijs naar Groningen. Theatermaker Tjerk Rid­der nam hem mee in een aanmoediging om ruimte te maken voor onverwachte ontmoetingen.Lees meer... 

De Wereldwinkel in Zeist dreigde na 51 jaar haar deuren te moeten sluiten. Op de valreep kwam er steun, zodat de winkel alsnog een doorstart kan maken. Dus waar kun je nu beter een kerstcadeautje kopen dan bij de Wereldwinkel? Lees meer... 

De gemeente heeft de KNVB laten weten dat er meer informatie nodig is om te kun­nen beslis­sen of Zeist meewerkt aan een aanpas­sing van het bestem­mingsplan dat de komst van drie extra voetbalvelden mogelijk maakt.Lees meer... 

Aan het einde van de Oranje Nas­saulaan, vlakbij de Stuifheuvel, staat elk jaar een kud­de kersthertjes opgesteld tus­sen twee vlag­genmastkerstbomen en de ar­renslee van de kerstman.

Bewoners van de wijken Nijenheim, Brugakker en Couwenhoven die asbest in hun huis heb­ben of dat niet zeker weten, kun­nen tijdens een informatiebijeenkomst op 13 december in De Kop­peling horen wat een asbestinventarisatie inhoudt.

No Internet Connection