Rob Hoekstra, voorzitter van Gilde Nederland, heeft de Gouden Gildespeld uitgereikt aan Hen­nie de Boer. Zij is de drijvende kracht achter het project ‘Power Veerkracht op Leeftijd,’ één van de inmid­dels landelijk uitgerolde Gildeprojecten die in Zeist zijn ontwikkeld.Lees meer... 

Het aantal ouderen dat overlijdt na een val neemt jaarlijks toe. De meeste ongeval­len gebeuren in huis. In wijken als de Dichterswijk of Hoge Den­nen zijn de woningen veelal uit de jaren ‘30, soms slecht onderhouden en niet gemoderniseerd waardoor er veel valgevaarlijke elementen zijn.

Wat blijft er van je over als je niet meer werkt? Hoe leef je verder na het verlies van je partner? Waar vind je bezigheden die je graag doet? Vijf bijeenkomsten van 'Power, veerkracht op leeftijd' helpen je met vinden van antwoorden op die vragen.Lees meer... 

De brede welvaart van de inwoners van Zeist ligt lager dan gemid­deld in de provincie Utrecht. Zeist zit wel bij de beste van Nederland op het gebied van CO2-uitstoot per inwoner, omvang economie, aandeel hoogopgeleiden, vertrouwen in de ander, vrijwil­ligerswerk en gezondheid.

Let op: Hier volgt een column
De Nieuwsbode kopte dat je in Zeist op 18 plekken een tatoeage kan laten zetten. Het ging hier over locaties, niet over lichaamsdelen. Je mag natuurlijk zelf bepalen waar je op je lichaam een tattoo zet, ook in Zeist.

De Zomerschool van Gilde Zeist organiseert in juli een heel scala aan activiteiten. Eén daarvan is een thema­dag met de titel: ‘Hoe word je op een goede manier oud?’ op 18 juli in Austerlitz, met veel informatie over Austerlitz Zorgt.Lees meer... 

Mieke Berkhoud begon vol enthousiasme als zorgmedewerker in een instel­ling voor mensen met dementie. Al snel stuitte ze op voor haar onlogische situaties, die nadelig uitvielen voor de bewoners. In haar boek Ap­p.7 verwerkt ze deze gebeurtenis­sen tot een span­nende roman.

De RMN haalt ook in de komende zomerperiode niet wekelijks het GFT op. Het reinigingsbedrijf kiest hiervoor omdat er een tekort is aan ervaren chauf­feurs. Wel zet de RMN tips een rijtje om stankoverlast te voorkomen.

De Stichtse Vrije School in Zeist, was het toneel van de tweede Smart City Conferentie, georganiseerd door o.a. stichting Stralingsbewust Zeist. Het thema van deze bijeenkomst: burgerinitiatieven als tegenmacht tegen EU beleid en de schadelijkheid van 5G straling.Lees meer... 

No Internet Connection