Tot afgelopen weekend mochten de winkels in Zeist op zon­dag open van 10.00 uur tot19.00 uur, een tijdelijke ver­ruiming van de openingstijden in coronatijd. Vanaf 10 juli gelden weer de tijden van de Winkeltijdenverordening uit 2015: 12.00 tot 18.00 uur.

Kesler Zeist is vol­ledig verbouwd. Het vloerop­pervlak is veel groter nu de ruimte bij de winkel is getrokken die Securiteit eerder gebruikte. De indrukwekkende col­lectie komt nu veel beter tot z'n recht. Aanleiding voor de metamorfose is het aantreden van de vijfde generatie.Lees meer... 

Nu energieprijzen de pan uitrijzen heb­ben bedrijven die veel energie gebruiken het moeilijk. Stomerijen bijvoorbeeld. Geertjan van Beest van Cleanomat Stomen aan de Slotlaan en Bert Eerkens van Stomerij Quickly aan de Bergweg maken zich zorgen.

Zelfs de Hol­landse aardap­pels lig­gen te goedkoop in het schap van de Groene Winkel. Per kilo zou u acht cent meer moeten betalen. Dan pas betaalt u de Echte Prijs; het bedrag dat een product moet kosten als u de verborgen kosten meerekent.

Op de haring, op de haring, het zilver van de zee! De man­nen van Shantykoor Nootdweer had­den speciaal voor de haringparty extra geoefend op dat lied. Ze zongen zater­dag in hartje Zeist, terwijl het publiek zich de Hol­landse Nieuwe goed liet smaken.

De ondernemers in het centrum van Zeist nodigen u uit om Hol­landse Nieuwe te proeven op de haringparty, op zater­dag 18 juni tus­sen 12.00 en 17.00 uur. Zolang de voor­raad strekt mag u gratis proeven.

De vitaliteit nam de laatste jaren toe in verschil­lende Nederlandse mid­delgrote centrumgebieden, zoals Zeist. Zeist heeft goede stap­pen gezet. De vergrijzing nam relatief af, net als de internetbestedingen en leegstand.

De ene na de andere bos bloemen wordt afgegeven bij Niek Rodewijk, enkele ­dagen na de brute inbraak in zijn zaak aan de Slotlaan. Een fles wijn, warme woorden. ,,Het medeleven is groot", zegt de juwelier, ,,ik kan altijd nog een bloemenzaak begin­nen."Lees meer... 

Solange Domaye van Symfonio vertelt graag het verhaal van fonio. Ook als er droogte is kan er nog fonio worden geteeld. Zater­dag 4 juni was Symfonio te gast in De Groene Winkel in Zeist met een proeverij van fonio-salade en Kari fonio-crackers.

No Internet Connection