Er wordt te hard gereden, oversteken is op veel plekken niet veilig en foutgeparkeerde auto's en busjes zorgen voor gevaarlijke situaties. Omwonenden van de Kerckeboschlaan vinden dat er snel iets moet gebeuren. Ze zijn teleurgesteld in de gemeente.Lees meer... 

De ontwikkelingen heb­ben even stilgelegen, maar daar is nu verandering in gekomen: “Er is een nieuw col­lege en we zijn in gesprek met wethouder Wouter Catsburg, de huidige portefeuil­lehouder”, zegt Nel Sangers van Stichting Knar­renhof.

Hare Majesteit Koningin Máxima is dinsdagochtend 23 mei in Austerlitz aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over pas­sende zorg en de brug tus­sen formele en informele zorg. De bijeenkomst is een initiatief van Zorginstituut Nederland en van Nederland Zorgt Voor Elkaar.

Nieuw in textiel­land: Table Label. Een nieuw tafelkledenmerk met tafelkleden in verschil­lende kleuren en stijlen. Het bedrijf wordt gerund vanuit een logeerkamer aan de Panweg in Zeist door de nieuwe Zeistenaren Maxime en Laurens.

De regionale uitvoeringsdienst heeft Bartiméus verplicht tot het stil­leg­gen van de plaatsing van zon­nepanelen op een gebouw aan de Utrechtseweg. Op het dak van het blindeninstituut heeft een kop­pel scholeksters een nest. Vorige week zijn twee kuikens van de beschermde vogel gezien.

Onze inwoners vieren de jaarwis­seling op verschil­lende manieren. Waar de een van geniet, kan voor de ander vervelend zijn. De gemeenteraad heeft daarom via loting honderd inwoners uitgenodigd om samen een advies op te stel­len.Lees meer... 

Ben je geïnteres­seerd in het fenomeen ‘Voedselbos­sen’ en wat dit voor onze samenleving en voor jou persoonlijk zou kun­nen betekenen? Kom dan naar het Duurzame Café op woensdagavond 17 mei in de Bibliotheek van Zeist.Lees meer... 

Twaalf nieuwe lad­derwagens zijn onderweg naar de Veiligheids Regio Utrecht. Elk brandweerkorps gaat met hetzelfde model werken. De eerste - voor Amersfoort - stond dinsdagavond bij de Zeister brandweerkazerne zodat de brandweerman­nen alvast konden oefenen.Lees meer... 

Afval is een toenemend probleem. Met name de gevolgen van plastic afval zijn groot. En daar wil de Werkgroep Afval 0.0 Zeist wat aan doen: winkelen zonder verpakking. Daarom organiseert de werkgroep op zater­dag 20 mei tijdens de Week Zonder Afval ‘Zero Waste Tours’ in Zeist.Lees meer... 

No Internet Connection