Er zijn bloemen neergelegd bij het winkelpand aan de Slotlaan waar woens­dag een 57-jarige man uit Barneveld om het leven kwam. Het slachtof­fer was met een col­lega bezig met het plaatsen van een nieuwe pui toen een etalageraam op hem viel.Lees meer... 

Let op: Hier volgt een column
Op de hoek van de Slotlaan en de Mid­del­laan staat een verlaten blauwe dixi als de laatste feestganger van Konings­dag te wachten tot zij eindelijk wordt opgehaald en op de open achterkant van een kleine vrachtwagen wordt gehesen.

De N237 tus­sen de Zandbergenlaan (gemeente Zeist) en de Richel­leweg (gemeente Soest) krijgt in de periode mei tot en met september 2023 een grote onderhoudsbeurt. De werkzaamheden betref­fen zowel de fietspaden als de hoofdrijbaan en worden gefaseerd uitgevoerd.

Eindelijk kon het weer: een taptoe op het plein van Slot Zeist ter gelegenheid van Bevrijdingsdag. Stichting Muziekstad Zeist wist vijf topkorpsen bin­nen te halen. De bezoekers van de gratis taptoe werden getrakteerd op muzikaal vuurwerk én indrukwekkende choreografieën.Lees meer... 

Eindelijk is het zover, de Canadese bevrijders rijden Zeist bin­nen. Via de beelden van drie Zeister filmers zie je hoe dat er uit zag. Naast bekende beelden ook in 2019 ontdekt nieuw film­materiaal van een vierde filmer op de Dorpstraat. Lees meer... 

100 inwoners van onze gemeente zijn uitgenodigd voor het Burgerberaad over de jaarwis­seling, en nu kun­nen ze van start. Dit zijn tien van hen. Waarom doen deze inwoners mee aan het Burgerberaad Jaarwis­seling? Wat verwachten zij ervan?Lees meer... 

Op de Gemeenschap­pelijkWonenDag op zater­dag 20 mei opent ook de Zeister woongemeenschap “Zeisterwerf” haar deuren. Gemeenschap­pelijk wonen voegt iets toe voor de bewoners, maar ook aan de maatschap­pij.

Het ministerie van infrastructuur en waterstaat wil een vierde aanvliegroute over de provincies Utrecht en Gelderland richting Schiphol aanleg­gen Er vliegen dan elke ­dag 120 vliegtuigen of meer boven Zeist. En de inwoners van Zeist, wat vinden die ervan?Lees meer... 

Op het voormalig militair ter­rein Kamp van Zeist kun­nen bin­nenkort in totaal vierhonderd vluchtelingen terecht, aldus het COA. De vluchtelingen kun­nen maximaal vijf jaar blijven op de locatie. De beslis­sing is gemaakt in overleg met gemeentes Zeist en Soest.Lees meer... 

No Internet Connection