Het begon zeven jaar geleden met leuke activiteiten organiseren, vertelt voorzitter Joyce van Breugel. Inmid­dels is wijkvereniging Kerckebosch stevig verankerd in de wijk. ‘Bewonersbelangen behartigen, mensen verbinden en samen aan de slag voor een duurzame en zorgzame wijk'.

Al­le huizen die nieuw worden gebouwd in Zeist, moeten verplicht berging voor hemelwater krijgen. Regenwater zomaar het riool in laten stromen is dan niet meer toegestaan. Dat staat in een nieuwe verordening die de gemeente wil vaststel­len.

Woningcorporatie RK Zeist gaat bin­nenkort fuseren met volkshuisvester Heuvelrug Wonen. De twee corporaties gaan verder onder de naam NabijWonen. "De nieuwe organisatie komt dankzij de fusie op pole position bij de ontwikkeling van het stationsgebied Driebergen-Zeist".

Eind deze week gaat de voorverkoop van start van acht zelfbouwwoningen in het gebouw van de voormalige Thomaskerk, aan de Oranje Nas­saulaan. Toekomstige bewoners gaan na de koop zelf aan de slag om het huis af te bouwen volgens de eigen wensen.Lees meer... 

De provincie moet beter onderbouwen waarom vleermuizen verstoord mogen worden voor de bouw van dure koopwoningen op de vliegbasis Soesterberg. De rechtbank vindt dat niet duidelijk is waarom dit type woningen kan bijdragen aan het oplos­sen van de woningnood.Lees meer... 

Eén keer in de vier jaar laten woningcorporaties zich visiteren; onlangs is ook Woongoed Zeist weer gevisiteerd. Bij de visitatie in 2023 kreeg Woongoed een dikke voldoende. De woordvoerder van Woongoed is tevreden met het resultaat en doet verslag.

In Den Dolder is een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd onder bewoners. De onderzoeksresultaten laten zien hoe inwoners van Den Dolder het leven in hun dorp ervaren. Gemid­deld geven inwoners van Den Dolder de leefbaarheid in hun dorp een rap­portcijfer van 7,8.

Kun­nen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN leidend zijn bij grote bouwprojecten? Ja, weten ze in Zeist. Het mag dan ook best visionair worden genoemd dat in Zeist in 2006 al werd besloten om de wijk Kerckebosch te transformeren in een duurzame, natuurinclusieve wijk.

De lift in het eerste portiek van de Montes­soriflat aan de Laan van Vol­lenhove stond sinds januari van dit jaar tenminste 24 keer in storing. Zeker voor mensen met rol­lators of kinderwagens op de hogere etages is dat een drama. ,,Je zult maar op dertien hoog wonen"

No Internet Connection