Het Burgeramendement over groen in Zeist is unaniem aanvaard door de gemeenteraad van Zeist. De gemeente gaat groene doelstel­lingen per wijk formuleren en bij nieuwe ontwikkelingen wordt er minimaal gestreefd naar behoud van groen en bos.

Wat te doen met de jaarwis­seling in Zeist? Tim en Hen­nie zijn twee Zeistenaren die plaats namen in het burgerberaad. Mensen met een totaal andere opvatting over hoe Oud en Nieuw zou moeten verlopen zijn met elkaar in gesprek gegaan.Lees meer... 

Het Burgerberaad Vuurwerk heeft dinsdagavond in de slotbijeenkomst vijf aanbevelingen gedaan voor de volgende jaarwis­seling. Op 22 juni is een Ronde Tafel over het uitkomsten van het Burgerberaad. Daar kun­nen al­le inwoners van Zeist hun zegje doen.Lees meer... 

Over enkele maanden neemt burgemeester Koos Jans­sen afscheid en inwoners van de gemeente Zeist mogen meedenken over het profiel van de nieuwe burgemeester. Inwoners kun­nen tot en met 15 mei een korte vragenlijst invul­len.Lees meer... 

Het is de eerste keer in Nederland dat burgeramendementen aan een gemeenteraad zijn aangeboden. Vijf individuele burgers, gesteund door de grote wijkverenigingen en groene organisaties, heb­ben 3 burgeramendementen opgesteld.

Tamara uit Zeist heeft sinds haar scheiding geen dak meer boven haar hoofd. Ze heeft drie dochters. Hoe moet het nu verder met haar? De SP Zeist vraagt dinsdagavond in de vergadering van de gemeenteraad aandacht voor haar situatie.Lees meer... 

De SP-Zeist is van plan om vandaag, op dins­dag 18 april om 19 uur, een tent op te zetten voor het gemeentehuis. De partij vraagt op deze manier voorafgaand aan de raadsvergadering aandacht voor Tamara, die met drie kinderen die al maanden dakloos is.

De CDA-fractie kiest voor splitsing. "Vanwege het verschil in politieke inzichten kiest de fractie van CDA Zeist ervoor om niet samen verder te gaan," maakt raadslid Vincent van Voorden bekend. Bianca Osinga-Tam­ming blijft als onafhankelijk raadslid in de gemeenteraad.

Maar liefst 593 inwoners heb­ben positief gereageerd op de uitnodiging van de gemeente Zeist om deel te nemen aan het Burgerberaad over de jaarwis­seling. De gemeente heeft uit de aanmeldingen, een gevarieerde groep van 100 inwoners samengesteld.Lees meer... 

No Internet Connection