Donder­dag 30 november werden 75 eenzame ouderen uit Zeist in het zon­netje gezet tijdens een bijzonder Sinterkerstfeest georganiseerd door Stichting Met Je Hart in samenwerking met het Jagershuys.Lees meer... 

De omstandigheden waarin jongeren tijdelijk in de gevangenis in Zeist verblijven, zijn niet goed. Dat concluderen vier rijksinspecties. De jongeren worden daar niet voldoende begeleid en voldoet niet aan de uitgangaspunten van het jeugdstrafrecht.Lees meer... 

Op donder­dag 22 november werd er een klein feestje gevierd op Scholengemeenschap De Breul: de opening van de nieuwe creatieve Studio's. Een los­staand bijgebouw is vol­ledig verbouwd tot enkele Studio's. In dit gebouw worden al­le kunstles­sen gegeven.

Is directeur Hans Signer volgens de regels van het arbeidsrecht geschorst? Dat was woens­dag de vraag in een kort geding van het bestuur van de stichting Opvang De Ezelsociëteit tegen de directeur. Beide partijen ruziën al weken flink met elkaar, waardoor de opvang in crisis verkeert.

Stichting Opvang de Ezelsociëteit bereidt een kort geding voor tegen de directeur. De samenwerking tus­sen die directeur en het bestuur verloopt moeizaam. In minder dan een jaar zouden daarom drie bestuursleden zijn opgestapt.Lees meer... 

Het dreigen van de voetbalbond om uit te Zeist te vertrekken, blijft als een zwaard van Damocles in de lucht hangen vindt NDZ. De lokale politieke partij komt met een plan. Jan Bredius van Nieuws Democratisch Zeist ziet alternatieven.Lees meer... 

De span­ningen rond de ezelopvang in Zeist liepen woensdagochtend zo hoog op dat een aantal vrijwil­ligers zich korte tijd verschanste in de kantine. Ze voelden zich geïntimideerd door een bestuurslid en een advocaat van stichting Opvang De Ezelsociëteit.Lees meer... 

Zeist en de KNVB, de KNVB en Zeist. Voor de voetbal­liefheb­ber zijn de twee onlosmakelijk met elkaar verbonden. In het voetbalwereldje is 'Zeist' een synoniem voor de voetbalbond, die er sinds 1965 zetelt op een fraaie campus in de bos­sen.Lees meer... 

Tegenstanders van de veelbesproken uitbreiding van de KNVB Campus zijn blij dat de voetbalbond afziet van de plan­nen in Zeist. 'Natuurlijk is dit goed nieuw', zegt Jan Snijders van actiegroep Handen af van onze bomen. Ook Dierentehuis Zeist laat weten verheugd te zijn.

No Internet Connection