Op donderdag 21 september overhandigde wethouder Walter van Dijk de begroting van de gemeente Zeist aan de plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Dick van Ginkel. Een sluitende begroting, maar de financiële onzekerheden zijn nog niet verdwenen.