De begroting van de gemeente Zeist voor 2023 laat een positief resultaat zien. De basis hiervoor is de afgelopen jaren gelegd waarin er voor bijna 9 miljoen euro aan besparingsmaatregelen zijn getroffen. Dat is inclusief de voorstellen van de Inwoners Advies Commissie.