Wat te doen met de jaarwisseling in Zeist? Tim en Hennie zijn twee Zeistenaren die plaats namen in het burgerberaad. Mensen met een totaal andere opvatting over hoe Oud en Nieuw zou moeten verlopen zijn met elkaar in gesprek gegaan.