De begroting van de gemeente voor 2023 laat op dit moment een tekort van ruim 6 miljoen euro zien. Bij de vaststelling van de begroting in het najaar leek er ruim een miljoen over te blijven. De salarisstijging voor het overheidspersoneel kost bijna een 1 miljoen.