Het bestemmingsplan voor de hoek Schermerslaan-Vondellaan is door het college van B en W ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Woongoed Zeist wil op deze locatie een gebouw realiseren met daarin 22 sociale huurwoningen en een gemeenschappelijke woonkamer.