Eén keer in de vier jaar laten woningcorporaties zich visiteren; onlangs is ook Woongoed Zeist weer gevisiteerd. Bij de visitatie in 2023 kreeg Woongoed een dikke voldoende. De woordvoerder van Woongoed is tevreden met het resultaat en doet verslag.