De provincie moet beter onderbouwen waarom vleermuizen verstoord mogen worden voor de bouw van dure koopwoningen op de vliegbasis Soesterberg. De rechtbank vindt dat niet duidelijk is waarom dit type woningen kan bijdragen aan het oplossen van de woningnood.