De provincie Utrecht begint een onderzoek naar geschikte locaties voor het opwekken van windenergie. Omdat lang niet alle gemeenten met concrete windplannen zijn gekomen, start de provincie zelf milieuonderzoeken om plekken te vinden. Ook in Zeist.