De Rekenkamer stelt dat het tempo moet omhoog als de Gemeente Zeist de doelen voor de energietransitie wil halen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek dat de Rekenkamer Zeist heeft laten doen naar de stand van zaken wat betreft de energietransitie in Zeist.