Je kunt jouw Duurzame Kerstboom weer bestel­len bij Dorpsboerderij de Brink! Je kunt kiezen uit twee soorten bomen: de Servische spar mét kluit of de Nordman­n zónder kluit.Lees meer... 

Op 1 november is creatieve hotspot Lab Lou geopend. In het oude Akkerflorapand aan de Weteringlaan huren sociale ondernemingen en kunstenaars werkruimte. De gemeenschap­pelijke ruimte is bedoeld voor het organiseren van evenementen en bijeenkomsten.Lees meer... 

Vorige week was de sleuteloverdracht van Akkerflora aan de nieuwe gebruikers. Stadslab Zeist maakt van dit leegstaande tuincentrum een culturele broedplaats: Lab Lou. "Vanaf de winter gaat het eindelijk grootsteeds bruisen in het brave Brugakker!", hoop René Schef­fer.

Een 34-jarige Nieuwegeinse chauf­feur is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur omdat hij in Zeist met zijn voertuig op een groep demonstrerende klimaatactivisten is ingereden. ,,Dit had desastreus af kun­nen lopen."

Een 34-jarige man uit Nieuwegein wordt aangeklaagd omdat hij vier klimaatactivisten zou heb­ben bedreigd door met een vrachtauto op ze af te rijden. Dat zou begin dit jaar in Zeist gebeuren tijdens een blokkade van activisten van Extinction Rebel­lion. 

Woongoed Zeist ziet een enorme belangstel­ling voor de 24 vrije sector huurwoningen in de Vogelwijk, waarvan de bouw bin­nenkort start. Ruim 1.000 mensen heb­ben hun belangstel­ling voor deze eengezinswoningen inmid­dels kenbaar gemaakt bij de corporatie.

Dorpsboerderij De Brink is voorlopig gesloten voor publiek. Het blauwtongvirus heeft ook de voormalige kinderboerderij getrof­fen. ,Gisteravond heb­ben we onze koe Loes laten inslapen. Zij is 15 jaar oud geworden."Lees meer... 

Met de Brinker Herfstmarkt op Dorpsboerderij De Brink is de Week van de Duurzaamheid in Zeist echt begon­nen. Tot en met 15 oktober zijn er nog al­lerlei duurzame activiteiten. Kijk voor al­le info op: www.weekvandeduurzaamheidzeist.nlLees meer... 

De gemeenteraad van Zeist is dinsdagavond akkoord gegaan met het plan van Woongoed Zeist om een groot aantal woningen aan de Rid­derschapslaan en de Jacoba van Beijerenlaan in de wijk Grif­fensteijn te slopen. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw.Lees meer... 

No Internet Connection