De spanningen rond de ezelopvang in Zeist liepen woensdagochtend zo hoog op dat een aantal vrijwilligers zich korte tijd verschanste in de kantine. Ze voelden zich geïntimideerd door een bestuurslid en een advocaat van stichting Opvang De Ezelsociëteit.