Staatsbosbeheer verkoopt haar grond niet eerder aan de KNVB, dan dat de gemeente Zeist en de provincie hun fiat hebben gegeven voor uitbreiding van het terrein van de voetbalbond. Tot die tijd blijft het bos.