Het huisje aan de Traaijweg 2 net buiten Austerlitz staat er niet meer. In de oorlogsjaren was het twee keer het thuis van mensen die door de Duitsers afgevoerd en vermoord zijn. Twee paaltjes met herdenkingsplaatjes herinneren daar sinds zaterdag aan.