Het Burgeramendement over groen in Zeist is unaniem aanvaard door de gemeenteraad van Zeist. De gemeente gaat groene doelstellingen per wijk formuleren en bij nieuwe ontwikkelingen wordt er minimaal gestreefd naar behoud van groen en bos.