Waar Nederland vroeger een land was van overstromingen, krijgen we nu steeds meer te maken met droogte, met grote gevolgen. Welke keuzes moeten we maken om in de toekomst nog voldoende water te hebben? Daar gaat dit theatercollege over.