Er is een nieuw besluit in de maak over hoe hoog (of laag) het waterpeil in sloten en watergangen in Zeist en omgeving voortaan mag zijn. Want iets natter of droger, dat doet er toe voor boeren en natuurgebieden. En daarbij lopen de wensen soms uiteen.

Op dinsdagavond 27 juni houdt De Stichtse Rijnlanden een informatiebijeenkomst over het nieuwe peilbesluit in Wijkcentrum De Koppeling in Zeist.