Er ligt een nieuw plan om de verkeersveiligheid om de Slotlaan voor fietsers en voetgangers veiliger te maken Op 15 december wordt het nieuw raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Wethouder Wouter Catsburg van verkeer licht toe.