Tijdens de viering van zijn vijftigste jubileum als artiest, zondagmiddag in Figi, is Hans Kazàn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hans Kazàn heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de waardering van de goochelkunst als volwaardige kunstvorm.