Vijf grote belangenorganisaties en een kleine 200 inwoners van Huis ter Heide en omgeving verzetten zich tegen de bomenkap die nodig is voor de komst van huizen aan de westkant van het dorp.