Zeistermagazine laat de Zeister raadsleden aan het woord. Dit keer: Freerk Andre de la Porte (D66). "Het vallen van het kabinet maakt ook de lokale politiek onrustig. Grote dossiers hangen samen met landelijke afspraken. Vertraging in de uitvoering is bijna onvermijdelijk."