Zeistermagazine laat raadsleden aan het woord. Dit keer: Bar Bakker (VVD). "Mijn portefeuilles (zorg, cultuur, sport en onderwijs) kosten de gemeente veel. Komt het wel terecht op de plekken waar het echt nodig is? Kunnen we niet beter inzetten op lastenverlichting?"