Raadsleden aan het woord. Hannie van Kippersluis (ZeisterBelang): "Afgelopen raad werd een motie aangenomen om te onderzoeken of de winkeltijden van een grootgrutter verruimd kunnen worden, maar een alleenstaande moeder met 3 kinderen liet de Raad in de kou staan."