100 inwoners van onze gemeente zijn uitgenodigd voor het Burgerberaad over de jaarwisseling, en nu kunnen ze van start. Dit zijn tien van hen. Waarom doen deze inwoners mee aan het Burgerberaad Jaarwisseling? Wat verwachten zij ervan?

De eerste van hun 5 bijeenkomsten is op 8 mei. En de start van deze 1e bijeenkomst kunt u online meebeleven (20.00 tot 20.30 uur). Ook de laatste bijeenkomst, op 16 mei, is online te volgen. Dan zal het Burgerberaad zijn advies aanbieden aan de gemeenteraad. 


Burgerberaad start 8 mei!

We vragen best iets van de deelnemers aan het Burgerberaad: meedoen aan 5 bijeenkomsten in 2 weken, over hoe een prettige jaarwisseling er in onze gemeente uit kan zien. Na een lotingsproces kregen uiteindelijk 100 inwoners een uitnodiging voor het Burgerberaad. Het zijn inwoners van alle leeftijden, met alle soorten opleiding, en uit alle dorpskernen. Wie zijn deze dorpsgenoten en wat deed ze besluiten zich aan te melden? 10 van de deelnemers zijn geïnterviewd

Campagne ‘Prettige jaarwisseling?’

Op een aantal plekken in onze gemeente is ze al te zien, maar de komende 2 weken zult u er vaker tegenaan lopen: onze ‘Prettige jaarwisseling?’-campagne. Doel is om onze inwoners te informeren over wat het Burgerberaad is. En over de vraag waarmee het Burgerberaad aan de slag gaat. Zo wordt iedereen er al op voorbereid dat het Burgerberaad op 16 mei een advies aan de gemeenteraad gaat aanbieden. De campagne verwijst naar de webpagina over het Burgerberaad.