Om gezamenlijk tot een fijne jaarwisseling te komen heeft de gemeenteraad een burgerberaad in het leven geroepen met als hoofdvraag: ‘Hoe zorgen we in onze gemeente samen voor een jaarwisseling waar we ons met elkaar op kunnen verheugen?