Op de provinciale weg N224 voor het Beauforthuis komen twee verkeersplateaus die het verkeer afremmen en de drukke oversteek voor voetgangers en fietsers veiliger moeten maken. Er zijn al jaren klachten over de gevaarlijke situatie op die plek.