De Stichtse Vrije School in Zeist, was het toneel van de tweede Smart City Conferentie, georganiseerd door o.a. stichting Stralingsbewust Zeist. Het thema van deze bijeenkomst: burgerinitiatieven als tegenmacht tegen EU beleid en de schadelijkheid van 5G straling.