Het wegdek van de Slotlaan tussen Figi en het gemeentehuis is er zo slecht aan toe dat spoedreparatie onvermijdelijk is. De gemeente reserveert er een ton voor. Om die honderdduizend euro beschikbaar te stellen, moet de begroting voor dit jaar worden aangepast.