Toonkunstkoor Zeist bestaat al meer dan 150 jaar. In 1871 doen de vooraanstaande Zeistenaren Charles Labouchère en Fredrik Harman van de Poll een oproep in Weekbode voor Zeist om een Toonkunstafdeling op te richten. 26 zanglustigen meldden zich aan als lid.