Alle huizen die nieuw worden gebouwd in Zeist, moeten verplicht berging voor hemelwater krijgen. Regenwater zomaar het riool in laten stromen is dan niet meer toegestaan. Dat staat in een nieuwe verordening die de gemeente wil vaststellen.