Op 9 oktober om 20 uur gaat de filmdocumentaire De Heerlijkheid Zeist over de geschiedenis van Slot Zeist en de ontwikkeling van het dorp Zeist in première. De film is gemaakt door Het Rozenhuis.

De Heerlijkeid van Zeist

De documentaire De Heerlijkheid Zeist gaat over de verbinding tussen het markante Slot Zeist en het boerendorp, die beide deel uitmaakten van de Heerlijkheid Zeist. De bouwer van het Slot Willem Adriaan van Nassau-Odijk creëert binnen de Heerlijkheid een groots lusthof, zijn ‘Versailles’. Het Slot wordt dan al in de 17de eeuw bezocht door bezoekers uit binnen- en buitenland en daarmee staat ook het dorp Zeist op de kaart. In de loop van de eeuwen wordt de verwevenheid tussen het markante Slot en het dorp in economische en sociale zin steeds sterker. Binnen de Heerlijkheid oefent de Heer van Zeist zeggenschap uit. In de documentaire passeren achtereenvolgens Willem-Adriaan van Nassau-Odijk, de Doopsgezinde hoeder van de Hernhutters Cornelis Schellinger, en de patriciër en vastgoedbezitter Jan Elias Huydecoper. Een nieuwe episode breekt aan als de gemeente Zeist een eeuw geleden het Slot aankoopt om het daarmee van de slopershamer te redden. Het vervallen geraakte Slot wordt in de jaren ‘60 gerestaureerd en teruggebracht naar de oorspronkelijke barokstijl. Zo wordt het Slot in deze tijd weer de parel van Zeist, een ontmoetingsplaats voor Zeistenaren en een trekpleister voor bezoekers uit binnen- en buitenland.
 

In de prijzen 

De Zeistenaren Kees Kort en Pieter Veraart maakten diverse documentaires over de geschiedenis van Zeist: De Haven van Zeist in 2015, Van Utrecht naar Seijst – in het spoor van oude en vergeten wegen – in 2018 en Bestemming: Station Zeist, een reis over het verdwenen spoor van Utrecht naar Zeist in 2020. Voor deze documentaires ontvingen zij in 2022 de Monté ver Loren Geschiedenisprijs van Zeist.

Kaarten

Kaarten voor de documentaire zijn verkrijgbaar via de site van het Zeister Historisch Genootschap www.ZHG.nl