In het Klimaatakkoord (2019) is landelijk afgesproken dat er in 2030 veel energie moet worden opgewekt uit zon en wind. In de gemeente Zeist kijkt de provincie naar drie plekken: de spoorzone A12, Kamp Zeist en het open gebied bij Brugakker/Couwenhoven.