De woningcorporaties Woongoed Zeist en Woonstichting SSW tekenden op 23 februari een intentieovereenkomst tot fusie. De beoogde fusiedatum is 1 januari 2024. Gezamenlijk hebben de corporaties een woningaanbod van 12.300 huurwoningen in de gemeenten Zeist en De Bilt.