De gemeenteraad van Zeist wil het aanbod van woningen voor de middeninkomens in Zeist vergroten. Dinsdagavond ging de gemeenteraad akkoord met het voorstel van het college om daarvoor het instrument van een doelgroepenverordening in te zetten.