De Week van de Duur­zaam­heid Zeist 2021 biedt een ge­vari­eerd pro­gramma aan duur­zame activi­teiten. 28 organi­saties bieden een acti­viteit aan, op één of meer­dere dagen in de week van 9 tot en met 16 oktober.