De grondstoffen die we elke dag verbruiken zijn niet oneindig beschikbaar. Daarom willen we slimmer mee omgaan. Op donderdag 30 november houden de gemeente Zeist en Samen Duurzaam Zeist een bijeenkomst. Praat mee over het Actieplan Circulair Zeist!

Denk mee over Actieplan Circulair Zeist op 30 november

De grondstoffen die elke dag verbruiken zijn niet oneindig beschikbaar. Daarom willen we in Zeist slimmer omgaan met die grondstoffen. Op 30 november houden gemeente Zeist en Samen Duurzaam Zeist een bijeenkomst voor inwoners, over vragen als: hoe kunnen we stimuleren dat inwoners minder spullen gebruiken, vaker spullen laten repareren, vaker spullen delen en (nog) meer afval scheiden? 

Graag onderzoeken we samen hoe we de gemeente Zeist meer circulair kunnen maken. Centraal staat de vraag: 

  • Hoe kunnen we stimuleren dat inwoners minder spullen gebruiken
  • Hoe kunnen we stimuleren vaker spullen laten repareren?
  • Hoe kunnen we vaker spullen delen en (nog) meer afval scheiden? 
  • Wat weerhoudt of stimuleert inwoners om dit soort dingen te doen?
  • Zijn er circulaire initiatieven die we nog niet kennen?

Deze vragen bespreken we tijdens de bijeenkomst graag met jou.

Je bent welkom op 30 november van 19.30 tot 21.30 uur in het wijkcentrum ’t Volle Hof Laan van Vollenhove 12B in Zeist. 

Meld u aan voor de bijeenkomst


Zonder afval 

Produceren, gebruiken en weggooien: we zijn allemaal erg druk met het consumeren van spullen. Zo dragen we allemaal bij aan het gebruik van grondstoffen. Maar we weten inmiddels: de voorraden zijn niet oneindig. Daarom willen we in Zeist slimmer omgaan met die grondstoffen. Door minder spullen te gebruiken, door spullen te delen en door grondstoffen te hergebruiken. 
We doen hier samen al veel aan, maar er is méér nodig. Daarom werkt de gemeente aan het Actieplan Circulair Zeist: een programma voor de komende 3 jaar waarin we acties afspreken die ons dichter bij een circulaire samenleving brengen. 


Gemeente en bedrijven

We kijken niet alleen naar wat inwoners kunnen doen. De gemeente Zeist onderzoekt ook wat ze zelf kan bijdragen en is in gesprek met ondernemers in onze gemeente over wat bedrijven kunnen doen.


Waarom meedoen aan het actieplan

Wil je je hard maken voor duurzaamheid in jouw omgeving, dan is deze avond een mooie kans om je ideeën naar voren te brengen en gelijkgestemden te vinden. Dit is ook een kans om ideeën van anderen te ontdekken en invloed te hebben op wat er in het Actieplan Circulair Zeist moet staan.