Met bijzondere apparaten lopen mannen en vrouwen met groene hesjes geconcentreerd over het grind achter Slot Zeist. Het zijn leden van de Werkgroep voor Geofysische Meettechnieken in de Archeologie. Ze zoeken naar resten van voor dat Slot Zeist werd gebouwd.