,,Een bevlogen, enthousiast persoon, met een groot gevoel voor taal. En de wandelende encyclopedie van Shot.” Het is een korte, maar treffende kenschets van Job Boot over diens jongere broer Niek, ere-lid van tennsivereniging Shot, die donderdag is overleden.