Omwonenden vrezen voor mogelijke gezondheidsrisico’s en eisen dat de verleende vergunning ruim 10.000 stuks pluimvee wordt ingetrokken. Aan het woord: Rob van Mourik (P21 Bunnik) en Roel van Nieuwstad (Groen Links Zeist)