Een kleine 500 meldingen krijgt de gemeente Zeist jaarlijks binnen over mensen met verward gedrag. Om Zeistenaren een inkijk te geven in het leven van mensen met een psychische kwetsbaarheid, toont het wijkteam Zeist-West deze week de documentaire over het leven van Maarten.